Amsterdam stevent op krappe arbeidsmarkt af

MetropoolregioIn september kwam het rapport ‘De toekomst van de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam’ (pdf) uit. Dit rapport is samengesteld door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Kamer van Koophandel. 

Het rapport brengt in kaart hoe de arbeidsmarkt tot 2015 in grootstedelijk Amsterdam zich gaat ontwikkelen. Naast Amsterdam zelf is er gekeken naar de regio’s Almere, Amstel- en Meerlanden, Gooi en Vechtstreek, Zuid-Kennemerland, IJmond, de Zaanstreek en Waterland. 

In deze bijdrage zal ik me beperken tot Amsterdam waar 43% van de werkgelegenheid van deze regio zich concentreert. En gezien de sectorale opbouw van de werkgelegenheid in Amsterdam, gaan hier in de nabije toekomst ook de meest spannende dingen plaatsvinden.

Banen naar sector

Amsterdam telt 507.500 banen. Daarvan bevindt zich 22% (113.800 banen) in de Zakelijke dienstverlening, waar onder andere de ICT en de reclamebureaus deel van uitmaken. De op één na grootste werkgever is de Handel met 69.300 banen (14%), op de voet gevolgd door de Zorg (65.300 banen; 13%). Uiteraard is ook de Financiële dienstverlening, met ruim 52.000 banen, een grote werkgever in het Amsterdamse. De conjunctuurgevoelige Bouw en Industrie zijn de kleinste sectoren, met rond de 15.000 banen. Hier werken ook nog eens in meerderheid lager opgeleiden. De Financiële- en zakelijke dienstverlening en de Zorg herbergen juist relatief veel hoger opgeleiden.

Uitbreidings- en vervangingsvraag

In totaal zal het aantal banen in Amsterdam in de komende vijf jaar met tussen de 25.000 en de 48.000 banen groeien. Met welk scenario ook gerekend wordt, de banengroei concentreert zich vooral in de Zakelijke dienstverlening en de Zorg. Juist twee sectoren die een belangrijk aandeel hebben in de werkgelegenheid in Amsterdam en waar relatief veel hoger opgeleiden werken. En naast deze banengroei is er nog de vervangingsvraag (vooral door pensionering van werknemers). De vervangingsvraag is hoger dan de uitbreidingsvraag. Vooral de zorg telt relatief veel oudere werknemers en zal een hoge vervangingsvraag kennen. In de Industrie zal het grootste aantal banen verloren gaan.

Arbeidsaanbod

Stevent Amsterdam daarmee op een probleem af? Om dat te kunnen zeggen moet naar het aanbod van werknemers gekeken worden. Maar volgens de prognoses groeit het aantal banen (tussen de 25.000 en de 48.000) in Amsterdam harder dan de beroepsbevolking (+6.500). Dat betekent dat een (erg) krappe arbeidsmarkt op de loer ligt. Dit komt mede door een mismatch op de arbeidsmarkt. Veel vraag naar hoger opgeleiden en een overschot aan lager opgeleiden.

Oplossingen?

Mogelijk dat werknemers van buiten de regio Amsterdam een deel van de tekorten op de arbeidsmarkt kunnen oplossen. Dit zal gezien de congestie rond de hoofdstad niet de meest ideale oplossing zijn. Werknemers die in de file staan kosten en werkgever veel geld. Onvervulde vacatures ook. Het is dus kiezen tussen twee kwaden. En ondertussen Het Nieuwe Werken omhelzen. Voor de Zorg ligt dit echter mindervoor de hand. Bovendien kunnen zorgprofessionals ook heel goed in hun eigen regio terecht. Waarom dan gaan werken in Amsterdam? 

Het rapport heeft tot nu toe niet echt veel aandacht gehad. Maar als ik een Amsterdamse werkgever zou zijn, zou ik nu keihard gaan werken aan mijn arbeidsmarktimago, eventueel herallocatie overwegen en rap aan de slag gaan met bijvoorbeeld Het Nieuwe Werken.

5 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Jeroen Sakkers. Jeroen Sakkers heeft gezegd: RT @basw: Werkgever of recruiter in Amsterdam? Dan MOET je dit artikel van @MarcoHendrikse lezen. Onmisbare informatie https://bit.ly/gnRHX9 […]

  2. […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Marco Hendrikse. Marco Hendrikse heeft gezegd: RT @EmploITBlog Amsterdamse arbeidsmarkt stevent op krappe arbeidsmarkt af | emploIT https://bit.ly/gvGAiv […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *