Employer branding is een feestje

Strategie employer branding

Feest!

Een feest is iets waar we vrolijk van worden en waarbij we iets te vieren hebben. Zo is het ook met employer branding. Met employer branding vier je je successen en deel je dit met de wereld om je heen. Employer branding is te omschrijven als het geheel van alle marketingactiviteiten die je onderneemt om een organisatie als werkgever op de kaart te zetten. Je positioneert de organisatie met haar eigen identiteit en kracht in de arbeidsmarkt en kunt zo gedifferentieerde doelgroepen bereiken die zich kunnen identificeren met de normen en waarden die gelden binnen het bedrijf. Doordat mensen zich in de cultuur van een organisatie kunnen herkennen wordt het bedrijf als werkgever aantrekkelijk. Employer branding is dus een middel om te laten zien dat jouw bedrijf een geweldige plek is om te werken. Het draait om een positief werkgeversimago dat potentieel talent moet aantrekken en zittend personeel moet binden.

Slingers, drankjes en hapjes

Je hebt een aantal onderdelen nodig om van je feest een succes te maken. Zonder hapjes en drankjes is het niet compleet. Een onmisbaar onderdeel voor employer branding is de start vanuit een strategie. Je doel is om je organisatie als werkgever bekendheid te geven bij de juiste doelgroepen en de organisatie als aantrekkelijke werkplek te laten ervaren. En vooral: je doet als werkgever een bepaalde belofte die je waarmaakt. Je employer brand wordt pas sterk als je authentiek bent en het ware verhaal van de organisatie laat zien. Alles wat je naar buiten brengt aan uitingen en informatie moet overeenkomen met de waarheid zoals men dit binnen de organisatie ervaart. Dat betekent ook dat je voor een sterk employer brand continu aandacht moet hebben voor de ontwikkelingen intern en hoe die invloed hebben op de medewerkers en de buitenwereld. Een employer brand vraagt om continu onderhoud.
Werkcultuur - employer branding - identiteit

De sfeer op het feest

De sfeer is bepalend voor het slagen van het feest. Zonder echt contact tussen de gasten en zonder muziek komt een feest niet echt van de grond. Als bedrijf moet je echt zijn; transparant, in al je sterktes en zwaktes. Dat geeft je een geloofwaardig imago en daarmee een sterk employer brand. Uiteindelijk is het opbouwen van de reputatie belangrijker dan het plaatsen van vacatures, want je reputatie zorgt ervoor dat je veel minder kosten hoeft te hebben bij het werven van personeel. Je imago is namelijk zo goed dat mensen graag bij je willen werken en zich om jouw bedrijf heen, in je netwerk, gaan verzamelen. Zij willen contact met jouw organisatie en willen op de hoogte zijn van alles wat er speelt.

Gastenlijst

Wanneer je een feest geeft, nodig je mensen uit. Want zonder gasten is er geen feest.  Binnen employer branding bestaan je gasten uit doelgroepen. Zoals binnen marketing ga je allereerst de doelgroepen in kaart brengen. Wie zijn ze en hoe zijn ze te definiëren? Waar in de markt zijn ze te vinden en wat zijn hun interesses en voorkeuren? Je doelgroepen zijn de verschillende potentiële medewerkers die passen op de verschillende functies binnen de organisatie. Wie kunnen er beter aansluiten bij de doelgroepen dan de medewerkers binnen het bedrijf zelf? Zij kunnen alles vertellen over wat zij belangrijk vinden in hun werkgever en hun baan en over hoe zij op deze positie terechtgekomen zijn. Vanuit hun kennis en ervaring kun je de arbeidsmarkt segmenteren in de juiste doelgroepen en weet je hoe en waar je met deze mensen in contact kunt komen. Wanneer de medewerkers binnen een bedrijf zich betrokken voelen bij de organisatie, dan stijgt de motivatie en het enthousiasme, wat weer versterkend werkt op het employer brand. Ook dit is geen statisch gegeven; je doelgroepen lopen levensfases door en dat vraagt telkens om een nieuwe benadering.

Gastheer

Wie het feest geeft, is bepalend voor wie er komen. Je medewerkers bepalen voor het overgrote deel de identiteit van de organisatie; het gedrag, de sfeer en de cultuur die er heerst. Deze identiteit, samen met de missie en visie van het bedrijf, moet ervoor zorgen dat de beoogde doelgroepen willen werken binnen je organisatie. Het is dus noodzakelijk om je identiteit te vertalen naar de arbeidsmarkt en hoe sterker je identiteit, hoe meer je onderscheidend bent ten opzichte van je concurrenten. Maar hoe vertaal je op de juiste manier het karakter van je organisatie? Door te zijn wie je zegt te zijn. Een employer brand wordt alleen geloofwaardig als de interne cultuur overeenkomt met de boodschap naar buiten. Zorg dus voor een authentieke boodschap en maak het niet mooier dan het is.

Wat is Employer Branding?

Wat zet je in de uitnodiging?

Met welke boodschap maak je genodigden enthousiast om naar je feest te komen? Storytelling is een mooi instrument waarmee je de echte verhalen vangt binnen de organisatie. Een authentiek verhaal kun je genereren via de juiste inzet van ‘storytelling’. De verhalen die vertellen over hoe het echt gaat, met alle tegenslagen en successen erin verwerkt.  Door die verhalen kunnen mensen het bedrijf gaan beleven en ontstaat er betrokkenheid naar de organisatie toe. Wil je storytelling daadwerkelijk laten werken, dan gebruik je ware, authentieke verhalen die niet geregisseerd of geredigeerd zijn. Blijf zo dicht mogelijk bij de medewerkers en laat hun aan het woord.

Champagner-Splash 2Uitnodigingen versturen

De uitnodiging is klaar, nu nog versturen. Wanneer je hebt bepaald wat je identiteit is en je boodschap, je weet welke doelgroepen je beoogt en je hebt ware ervaringen om te delen met de arbeidsmarkt, dan kun je je communicatiemiddelen gaan ontwikkelen. Je bepaalt je boodschap vanuit je identiteit, je kunt de ‘stories’ uitvoeren in woord en beeld, je kunt vacatureteksten schrijven, de recruitmentsite ontwerpen, wervingscampagnes ontwikkelen enz. Alle content kun je klaarzetten om vervolgens met een goede planning en strategie over te gaan tot de uitvoering. Pas als je al deze stappen zet, ben je je employer brand aan het ontwikkelen en versterken. Een goed ontwikkelde communicatie is dus onmisbaar. Laat de kurken maar knallen!

Dit blog is van Chantal van Kuyen en verscheen eerder op La Tua Storia.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *