Hoger opgeleiden helft tijd onderbenut

De Rotterdamse arbeidsmarktmeester Aad van Nes zegt dat hoogopgeleiden in de zorg en de elektrotechniek van de 8 uur maar 4 uur hoogopgeleid werk doen. De overige 4 uur kan ingevuld worden door laagopgeleiden en ongeschoolden.

Twee vliegen in één klap dus. Hoger opgeleiden hebben meer tijd om werkzaamheden te doen waarvoor ze zijn opgeleid. En dat zou in principe moeten leiden tot hogere arbeidstevredenheid. Daarnaast biedt het kans om ‘de bakken van het UWV’ wat leeg te laten stromen. Hierin zitten immers mensen die prima in staat zijn deze werkzaamheden te vervullen.

Het idee is afkomstig van Aad van Nes, directeur van de Roteb en onlangs benoemd tot arbeidsmarktmeester. Hij moet iets doen aan de mismatch tussen vraag en aanbod. Uit zijn analyse blijkt dat de sectoren zorg en elektrotechniek veel kansen bieden. Het zijn sectoren met veel vacatures en mogelijkheden tot on- en laaggeschoold werk. In de Havenloods, een lokale krant, vertelt hij: “Als je goed kijkt, zie je dat hoogopgeleide mensen in de zorg en de elektrotechniek van de acht uur, maar vier uur hoogopgeleid werk doen. Je moet dus zorgen voor mensen om hen heen die diegenen in staat stellen acht uur hoogopgeleid werk te doen.” Hij geeft een voorbeeld: “Je ziet nu dat verpleegkundigen tijdens hun ronde even kijken of er in een zaal niet teveel hoofdjes omlaag hangen. Dat werk moet je laten doen door mensen met een joekel van een hart die mensen met liefde willen begeleiden”. Mooie woorden dus.

Natuurlijk kennen we dit principe al lang. Bij het werven van een nieuwe medewerker moet je je als organisatie immers altijd afvragen op welk niveau je de werving insteekt. Jarenlang was het immers de gewoonte om meteen maar naar hogeropgeleiden te kijken, terwijl de functie heel goed door een middelbaar of zelfs lager opgeleide ingevuld kan worden. Met het krapper worden van de arbeidsmarkt wordt nu iets kritischer gekeken naar het gevraagde opleidingsniveau. Functiesplitsing, dus het beter benutten van menselijk kapitaal, is sowieso aan te bevelen. Kansen dus om om te gaan met een krappe arbeidsmarkt.

De gemeente Rotterdam gaat er in ieder geval werk van maken en stelt 60 miljoen euro ter beschikking voor reïntegratie van langdurig werklozen. Deze werklozen moeten dus onder andere de ‘onderbenutte’ uren van hoger opgeleiden in gaan vullen. Maar toch denk ik dat er eerst nog heel wat water door de Maas zal moeten stromen voordat werkgevers serieus werk maken van het splitsen van werkzaamheden. Maar belangrijker nog, het aannemen van langdurig werklozen. Werkgevers zijn nog steeds huiverig deze aan te nemen. Wellicht kom je met 60 miljoen euro een eind…

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *