HR moet waarde toevoegen

Op HRMToday trof ik afgelopen week een leuke posting aan over het creëren van toegevoegde waarde door HR professionals.

Volgens Chris Fernandi moeten HR professionals twee dingen doen:
– goeie mensen binnenhalen
– deze goeie mensen inspireren tot grootse prestaties.

Al het andere, zoals personeelsadministratie en vraagbaak voor medewerkers, is noodzakelijk, maar voegt geen waarde toe.

HR professionals moeten de volgende zaken oppakken en tot speerpunten van het HR beleid maken:
• Innovatieve sourcing en selectie-methoden: Het aannemen van de juiste persoon voor een functie bepaalt voor een groot deel het succes van een organisatie.

• Employer branding: Door employer of choice te worden bieden de beste medewerkers en studenten zich vanzelf aan. Ook voor MKB-bedrijven is dit op lokaal niveau zeker mogelijk.

• Een excellent inwerkprogramma. Toine Al is hiervan pleitbezorger in Nederland. Volgens hem gaat veel geld en talent verloren door slechte of helemaal niet aanwezige inwerkprogramma’s. Als een nieuwe medewerker bij een organisatie binnenkomt moet deze weten wat van hem of haar verwacht wordt. Er moet begeleiding en coaching zijn.

• Training en opleiding: door kennis en vaardigheden (verder) te ontwikkelen, wordt het potentieel van medewerkers optimaal benut.

• Performance management, inclusief beloningsmanagement: door te sturen op in- en output en het daaraan relateren van de beloning worden medewerkers maximaal geprikkeld prestaties te leveren.

Uiteraard is ook leiderschap een speerpunt van HR. Het creëren van een visie, die gedeeld wordt door medewerkers, zodat iedereen weet wat van hem of haar verwacht wordt.

In 2009 draait het dus om het toevoegen van waarde. En dat begint dus met het werven, selecteren en inwerken van de beste mensen, mede door middel van het opbouwen van een werkgeversimago. HR moet een voortrekkersrol vervullen in het toevoegen van waarde. Zeker nu het economisch minder gaat en er naar de toegevoegde waarde wordt gekeken van alle afdelingen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *