HR Tech World – Dag 2, Unleash your people!

2015-10-27 09.48.31

(Don’t speak or read Dutch? No panic, just scroll down for the English version)

Na een verfrissende morning run in de Parijse regen door het Bois de Bologne, was ik al weer voor achten in het Palais des Congrès. Ik was vol verwachting van de komst van David Shing, beter bekend als @shingy, de Digital Prophet van AOL, trendwatcher in goed Nederlands. Tot ieders frustratie bleek @shingy pas die ochtend aangekomen te zijn door een vertraagde vlucht uit Hong Kong en zouden we beginnen met een aantal cases van de hoofdsponsors. Wat er toen gebeurde……

Dagvoorzitter Johnny Campbell trapte nog af met een mooi verhaal over de transformatie van Alcoa tot een – uiteindelijk – succesvol bedrijf door de focus van de – destijds CEO – Paul Allen op de missie om het de veiligste plek te maken om te werken.

Maar toen kwam er een stoet van pakken voorbij van ADP en Coca Cola, Oracle en Engie, IBM en Total en Cornerstone en Air Liquide. Na iedere case dachten we, nu komt @shingy, maar nee. Nog een commercial met de entertainmentwaarde van een wasmiddelenreclame. Zoveel geld uitgeven aan een event en dan nog niet snappen dat dit niet werkt. Als ik daar CEO was, hadden een paar mensen met mij een diepte-interview gehad na afloop.

ADP deed het nog aardig, die kondigde klant CocaCola aan en VP HRIS van Coca Cola David Crumley kreeg het toneel alleen. Kwam met een kort en bondig verhaal. De mannen van Oracle en Engie gingen er zelfs bij zitten en bleven zich maar verontschuldigen voor hun Franse Engels. Ik zeg, laat ze staan, doe het in je eigen taal en zet er een simultaan vertaler onder. De spreker van Cornerstone behandelde zijn klant als een klein kind, terwijl ik de indruk had dat die vrouw echt wel wat te melden had. Ze kreeg geen millimeter van zijn commerciële zendtijd. En dat alles op een congres met het thema “Unleash your people”. Dat stond dan weer wel op een niet te verwijderen toegangsarmband ;-)

2015-10-28 10.35.29

David Shing / @shingy

Maar na een dik uur doorbijten en vergeefs hopen was @shingy er dan eindelijk. Zijn presentatie is zo snel en zijn slides zijn een visuele en taalkundige traktatie. Zijn uiterlijk voorkomen met lang haar, Bono bril, broek met verfvlekken en bonte boots kon geen groter contrast zijn met de grijze pakkenparade van het uur daarvoor. Je moet hem zien om het te begrijpen. Zijn verhaal was ook nog gelardeerd met de meest creatieve en humoristische commercials. Wat dacht je van deze (trefwoord: scheet), deze (trefwoord: gefopt) en deze (trefwoord: hond). Had hem vorig jaar al op The Next Web gezien, maar de man blijft een feest om naar te kijken. Relevant voor HR en Recruitment Tech? Een beetje. Leuk? Zeker! En een mens wil ook vermaakt worden.

2015-10-27 15.59.53

Na dit informatiebombardement was het voor mij tijd om wat uit mijn hoofd te halen in plaats van erin te stoppen. Geen Wifi in mijn appartementje toog ik naar de Mediaroom met mijn perskaart om het verslag van dag 1 te schrijven om nog net op tijd de wrap up van de presentatie van Josh Bersin, HR Tech Trendwatcher mee te maken in de DisruptHR track. Wat die trends volgen hem zijn, zie je in de foto hieronder.

10 HR Recruitment Tech Trends by Josh Bersin

10 HR Recruitment Tech Trends by Josh Bersin

Na de lunch toch maar weer naar de Main Stage voor een presentatie van Digital Illusionist Marco Tempest. Ook weer een spreker waar veel mensen naar uitkeken. En hij stelde niet teleur. Hij gebruikt technologie om te goochelen zeg maar. Het mooie is dat hij laat zien hoe hij zijn trucs doet. Maar ook dat de trucs die hij doet ontstaan door het vanuit een open source gedachte te benaderen, waardoor mensen hem helpen om steeds mooiere dingen te maken. Heel contrair aan het oude denken binnen de goochelwereld om niets te delen. Wederom: relevant voor je dagelijkse HR en Recruitmentpraktijk? Nee. Entertaining? Zeker.

2015-10-28 14.47.16

Mijn conclusie van het officiële – plenaire – programma van dag 2 was dan ook dat het een programma uit balans was. Maar ja, heel wat side tracks heb ik niet kunnen zien. Via deze link stelt de organisatie de presentaties beschikbaar, maar die is momenteel overbelast.

Voor mij was het nu tijd voor een serie video interviews met o.a. Martijn Hemminga van Recruitmentsystemen.nl, Gerard Mulder van Textkernel, Walter Hueber van Cammio en Leon Willemsens van Netwerven, of moet ik tegenwoordig Endouble zeggen? Zie daarvoor mijn laatste post van HR Tech World.

Daarna werd het borreltijd en dat is altijd een mooi moment voor leuke ontmoetingen. In de James Joyce Irish pub aan de overkant van het congrescentrum had ik leuke gesprekken met Peter Forbes van de Australische startup HROnboard. Zijn presentatie viel me al op op dag 1, omdat hij als één van de weinigen uitging van de business challenges rondom onboarding en in zijn aanpak ernaar streeft om iets saais en formeels tot iets leuks te maken. Het gesprek in de bar met Peter ontaardde al snel in een brainstorm over de verschillen tussen landen bij Onboarding en hoe je dat slim kunt aanpakken als je als supplier internationaal wilt groeien. Erg leuk.

Ik sprak ook nog met Eva Zils, een in Frankrijk levende Duitse, over een Social Media Recruitment survey wat ze heeft gedaan in Duitsland afgelopen jaar. Van de buren kun je leren. Zij is ook één van de initiatiefnemers van de HR Hackathon in Berlijn. Dikke kans dat ik die volgend jaar april ga modereren. Super leuk natuurlijk. En volgens Oscar een pracht event. En hij kan het weten, want Oscar komt overal.

2015-10-28 20.10.30

Vage plek – letterlijk – in Parijs

Na een lange avondwandeling door Parijs (let vooral op de scherpe foto hierboven) met het echtpaar Lokenberg en de man die mij erbij lapte als gastblogger voor HR Tech, René Bolier, kwamen we bij de Seine waar de organisatie nog een rondvaart had geregeld voor hun team en de gasten die nog niet naar huis gingen na dag 2. Op de boot heb ik nog een lang en goed gesprek over het event met dagvoorzitter en recruitment ninja Johnny Campbell. Wat we goed vonden gaan en onze ideëen over hoe het nog beter zou kunnen worden. Na het afmeren van de boot besloten we samen de groep de groep te laten en hebben we nog een heerlijke steak gegeten in … (ik weet het echt niet meer). Onder een goed glas wijn hebben we elkaars toekomstige business plannen gedeeld, maar dat gaat jullie niks aan ;-)

The English version….

After a refreshing morning jog in the Paris rain through the Bois de Boulogne, I reported to the Palais des Congrès just before eight. I had high expectations of David Shing, better known as @shingy, AOL’s Digital Prophet, a trend watcher. To everyone’s frustration, it turned out that @shingy had arrived that very morning from Hong Kong on a delayed flight, which meant we would first have to sit through a number of cases by the main sponsors. What happened next……

Chairman for the day Johnny Campbell kicked off with a fascinating story about the transformation of Alcoa into – ultimately – a successful company driven by the focus of the then CEO, Paul Allen, on making it the safest place to work in.

But then we were treated to a procession of suits from ADP and Coca-Cola, Oracle and Engie, IBM and Total and Cornerstone and Air Liquide. At the end of each case, we were all thinking and hoping: now we’ll get to see @shingy. But no. What we got was another commercial with the entertainment value of a washing powder ad. Unbelievable how you can spend so much money on an event and still not realise that this just doesn’t work. If I’d been the CEO in charge there, a few people would have had a probing interview with me afterwards, I can tell you.

ADP didn’t do that badly: they invited their client Coca-Cola in the shape of their VP HRIS David Crumley to the stage, who got up and told a refreshingly short and snappy story. Oracle’s and Engie’s representatives didn’t even take the trouble to stand up and continually apologised for their ‘Frenglish’. It would have been far better if they had stood up, done the presentation in their own language, and made available a simultaneous interpreter. Cornerstone’s speaker treated his client as if she was a little child, although I got the distinct impression she had something to say that was worth listening to. But she was given zero commercial broadcasting time. Strange when you consider that the theme of the congress was “Unleash your people”… At least that’s what was printed on the admission armband everyone was given, and which proved impossible to remove.

But finally, after more than an hour of perseverance and despair on the part of the audience, @shingy arrived. His presentation delivery is quick and his slides are a visual and linguistic treat. The contrast between his appearance and that of the grey suits parade of the previous hour couldn’t have been bigger – with his long hair, Bono specs, paint-stained trousers and fur boots. You’d have to see him in person to fully appreciate it. And his story was full of some of the most creatively funny commercials on the circuit. What about this one (keyword: fart), this one (keyword: gotcha) and this one (keyword: dog). I’d seen him at The Next Web last year, but the man remains an inspiration to watch and listen to. Was it relevant for HR and Recruitment Tech you might ask? Slightly. Was it fun? Definitely! We humans need to be entertained too you know.

After this information bombardment, it was time for me to empty my head rather than fill it. As there was no wifi in my apartment, I managed to enter the Media Room thanks to my press badge so I could write up my report on Day 1 of the congress, and came back just in time for the wrap-up of the presentation in the DisruptHR track given byJosh Bersin, HR Tech trend watcher. See the photo below for the trends he sees for the future.

After lunch, it was back to the Main Stage for a presentation by Digital Illusionist Marco Tempest. Another speaker a lot of people had high expectations of. And he didn’t disappoint us. In a nutshell, he makes use of technology for his ‘magic tricks’. And the great thing about him is that he shows us how he does it all. But what’s also interesting is that the tricks he performs are created via an open source approach so that other people help him create even more wondrous things. Which contrasts greatly with the ‘old thinking’ within the world of wizardry, where sharing is taboo. Once again: was it relevant for the everyday practice of HR and Recruitment? Hardly. Was it entertaining? Most certainly.

So I’m forced to conclude that the official – plenary – programme of Day 2 was a programme that was somewhat out of balance. But I have to admit there were quite a few side tracks I didn’t get to see.

It was now time for me to conduct some video interviews with, amongst others, Martijn HemmingaofRecruitmentsystemen.nlGerard Mulder of Textkernel, Walter Hueber of Cammio, and Leon Willemsens of Netwerven, or should I say Endouble these days? For more details, see my last blog post from HR Tech World.

Then it was drinking time again, always a great opportunity for fascinating encounters. In the James Joyce Irish pub opposite the congress centre, I was fortunate enough to have some stimulating conversations with Peter Forbes of the Australian startup HROnboard. I was impressed with his presentation on Day 1 because he was one of the few people to focus on the business challenges concerning Onboarding, and his approach is to try and transform something that’s essentially boring and formal into something interesting. My chat at the bar with Peter developed rapidly into a brainstorm session about the differences between countries in their approach to Onboarding, and how you can use it to your advantage if you’re looking to expand internationally as a supplier. In a word – inspiring.

I also talked to Eva Zils, a German lady resident in France, about a Social Media Recruitment survey she conducted in Germany last year. You can learn a thing or two from your neighbours! She’s also one of the founders of the HR Hackathon in Berlin, which I have a good chance of moderating in April next year. A fantastic opportunity. And according to Oscar, a must-see event. And Oscar should know, because he gets around.

After a long evening stroll through Paris (take a good look at the sharply focused photo above) with the Lokenberg couple and the man who tricked me into becoming a guest blogger for HR Tech, René Bolier, we arrived at the Seine, where the organisers had arranged a boat trip for their team and the guests who had stayed on for the second day. On the boat I had a long and fruitful talk about the event with Chairman for the day and recruitment ninja Johnny Campbell. We discussed what went well and how we could make it even better. Getting off the boat, we decided to let the group go their own way and enjoyed a delicious meal at … As we sipped on a good glass of wine, we shared our business plans for the future, but that’s something we’ll be keeping to ourselves for the time being…

 

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *