HR Tech World – Video wrap up vanuit de Thalys

(Don’t speak or read Dutch? No panic, just scroll down for the English version)

Ik zit nu in de Thalys op weg terug van Parijs naar Amsterdam en met 300 per uur verzamel ik de video interviews die ik dag 1 en dag 2 heb geschoten tijdens het event. Naast deze wat langere interviews (max 5 minuten) met o.a. Martijn Hemminga van Recruitmentsystemen.nl, Gerard Mulder van Textkernel, Walter Hueber van Cammio en Leon Willemsens van Netwerven, moet je ook nog even mijn Twitter timeline checken want ik ben dol op de videofunctie van Twitter. Daar vind je een grote hoeveelheid – max 30 seconden – video snacks, die je een beetje het gevoel geven dat je er toch bij was.

Waarom deze video’s? Los van het feit dat we sinds kort bij e-people helemaal los zijn op video ;-) Nou, omdat ik denk dat je op een stand weer een heel andere vorm van trend watching doet als vendor. In twee dagen komen er een paar honderd man op je stand voorbij, die hun business challenges op recruitment en HR gebied met je delen in de hoop dat je daar oplossingen voor hebt. Dan ontstaan er ook patronen.

Als eerste vroeg ik Martijn Hemminga van recruitmentsystemen.nl naar zijn ervaringen, omdat hij ook met een bredere blik kijkt naar dit congres voor zijn platform. Door het geroezemoes zijn mijn vragen wat minder goed te verstaan, zijn antwoorden gelukkig wel. Ik vraag hem o.a. naar de trends die hij boven ziet komen drijven in de twee dagen op HR Tech. En welke partijen hem echt zijn opgevallen bij de niche spelers. In zijn antwoorden zie je hem duidelijk een tweedeling maken in de markt tussen de grotere one stop shop providers (de recruitment-supermarkt) en de gespecialiseerde partijen met producten die één aspect van het recruitment-proces heel goed kunnen. Check it out.

Gerard Mulder had een aantal erg leuk verrassingen op het event die hij op zijn kenmerken enthousiaste manier met je deelt hieronder. Ook maakt ie ons deelgenoot van de internationalisatie-plannen van Textkernel nu ze deel zijn uit gaan maken van Careerbuilder.

Walter Hueber van videoplatform Cammio deelt wat zijn bezoekers zorgen baart. Integratie, integratie, integratie. Een veel gehoord zorgpunt. Maar nog meer. Wat? Kijk de video.

Tijdens de borrel op dag 1 deed ik ook nog een kort informeel interview met Martin Becker, CEO van Viasto. Viasto is de Duitse tegenhanger van Cammio. Hij legt uit wat video in het selectieproces voor je kan doen.

Last but not least ging ik ook nog even langs bij Netwerven, wat zich in Parijs al presenteert met de nieuwe naam Endouble.com, omdat Netwerven natuurlijk niet zo lekker bekt in het Frans. Dankzij een barista op de stand stonden er permanent rijen met mensen op de stand, slimme truc. Leon Willemsens legt in het interview uit wat zijn bezoekers belangrijk vonden. Dat is natuurlijk meetbaarheid, het Netwerven stokpaardje. Maar ook nog wat andere interessante dingen. Kijk de video voor het hele verhaal.

The English Version

I’m sitting in the Thalys on my way back from Paris to Amsterdam, and at 300 km/hour I’m sorting the video interviews I made during the event on days 1 and 2. As well as these longer interviews (max. 5 minutes) with, amongst others, Martijn Hemminga of Recruitmentsystemen.nl, Gerard Mulder of Textkernel, Walter Hueber of Cammio and Leon Willemsens of Netwerven, you should also take a look at my Twitter timeline because I just love Twitter’s video function. You’ll find a huge number of video snacks (max. 30 seconds) which will give you the feeling that you were actually there.

Why make these videos you ask? Well, apart from the fact that we at e-people have become totally obsessed with video ;-), when you’re observing from your stand, you get a totally different picture of the industry than when you’re a vendor. In a period of two days, a couple of hundred people will pass your stand, sharing with you the business challenges they’re confronted with in the field of recruitment and HR, in the hope that you can help resolve their issues. And that’s when you see patterns emerging.

The first thing I asked Martijn Hemminga of recruitmentsystemen.nl was what his experiences had been, because he’s also someone who takes a broader view of this congress for his platform. I apologise for the background noise which sometimes drowns out my questions, but luckily his answers are loud and clear. I ask him, amongst other things, about the trends he has detected during these two days at HR Tech. And which of the niche players he’d been impressed by. Listening to his answers, you can distinguish a split in the market between the bigger one stop shop providers (the recruitment supermarket) and the specialised parties with products that can perform one aspect of the recruitment process very well. Check it out.

Gerard Mulder had a number of pleasant surprises at the event that he shares with you here below in his own typical passionate way. He also shared with us Textkernel’s internationalisation plans, now that they’ve become part of Careerbuilder.

Walter Hueber of the video platform tells us about what his visitors are worrying about. Integration, integration, integration. A frequently heard concern. But there was more. What? Watch the video.

During the drinks session on Day 1, I also had a brief informal interview with Martin Becker, CEO of Viasto. Viasto is the German equivalent of Cammio. He explains what video can do for you as part of the selection process.

Last but not least, I visited Netwerven, which is already presenting itself in Paris with the new name of Endouble.com, because of course Netwerven doesn’t really trip off the French tongue very easily. The presence of a barista at their stand guaranteed a constant flow of people – smart thinking. In his interview, Leon Willemsens explains what his visitors consider to be important for them. And, surprise surprise, it’s measurability, the old Netwerven pet subject. But he also had other interesting observations to make. Watch the video for the whole story.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *