Iedere professional zijn eigen impresario

professional impressarioAandacht voor de belangen van de kandidaat.
Dat klinkt goed, maar hoe werkt het in de praktijk?

De behoefte aan individuele belangenbehartiging wordt al langere tijd geuit door zzp’ers. Inmiddels krijgt het hier en daar handen en voeten.

In dit interview komen twee verschillende initiatieven aan het woord, waarbij de motivatie en het verdienmodel van elkaar verschillen. De overeenkomst is dat de kandidaat / de professional wordt gezien als de enige echte klant.

ZP-Assist en e-people jobhunting representeren deze trend waarbij de bemiddelaar optreedt als de impresario en persoonlijke loopbaanbegeleider van de kandidaat.

e-people

e-people, bekend als headhunters van IT- en Online Marketing professionals, biedt sinds enkele maanden jobhunting aan voor IT- en Online Marketing professionals die werk zoeken in loondienst. Managing partner Bas Westland licht het toe.

“We doen dit voor schaarse IT-ers en Online Marketeers,” aldus Westland. “Bij headhunting draait eigenlijk alles om het bedrijf en de opdrachtgever. Tijdens selectietrajecten voor opdrachtgevers valt de keuze op 1 favoriete kandidaat, terwijl de andere kandidaten in dit traject afvallen om allerlei legitieme redenen. Toch zijn de ‘afvallers’ net zozeer competente it’ers en online marketeers, die hebben aangegeven dat zij een andere werkomgeving zoeken. Het is een verspilling van tijd en aandacht om hen niet te plaatsen en hun wens niet te honoreren, omdat we immers al veel energie in hen hebben gestoken.

We willen net zo goed voor deze kandidaten een nieuwe, interessante job vinden. In de praktijk kwamen onze headhunters er niet aan toe, ook al gaf ik hen de opdracht om zowel de opdrachtgever als de kandidaat te bedienen. Daarom heb ik afgelopen zomer twee co-ondernemers gezocht, die zich uitsluitend op de kandidaat richten. De kwaliteit van de kandidaat is al bij ons bekend.”

De jobhuntende recruiters die voor de kandidaten aan de slag gaan, zijn vrij in het bepalen van de hoogte van de fee en het bepalen van het facturatiemoment. Dat geeft hen ruimte om de jobhunting rustig en op maat aan te pakken.

 Reza Atlaschi, jobhunter bij e-people

Reza Atlaschi, een van de twee jobhunters, zegt erover: “Ik ben gespecialiseerd in recruitment van IT-ers. Ik heb een heel groot netwerk vanuit mijn eigen verleden in de IT en bezoek ook veel netwerkbijeenkomsten. De markt voor schaarse IT-ers is redelijk overzichtelijk. Je weet als kenner van die markt heel goed welke organisaties welke specialisten nodig hebben. Alle ontwikkelingen houd ik bij via persoonlijke contacten, publicaties en netwerkbijeenkomsten. Er staat vrijwel geen druk op de ketel, zoals dat bij headhunting wel het geval is. Daar gaat het om geplande werving en moet er in korte tijd een selectie plaats vinden.

Het voordeel van jobhunting is dat je ver vooruit kunt werken en anticiperend opereren. Als ik hoor dat in een bepaalde organisatie nu geen vacatures zijn voor mensen met een bepaald IT-profiel, maar in 2015 wel een groei van 20% wordt verwacht, weet ik al welke IT-profielen dan zeer in trek zullen zijn. Ik kan ook prima inschatten welke mensen bij de cultuur van die organisatie zullen passen en daar anticipeer ik op. Ik stel de betreffende kandidaat vroegtijdig voor aan de organisatie zodat het contact is gelegd en al het voorbereidende werk is gedaan, voordat de eigenlijke vraag ontstaat. Als het zover is, kunnen zij meteen worden aangenomen. De inhurende organisatie spaart daarmee kosten, want het wervingsproces verloopt low profile en veilig.

Ook kandidaten ervaren dit als prettig, want ze blijven graag ‘onder de radar’ als ze op zoek zijn naar een nieuwe werkgever of een nieuw project. Ze melden zich niet als werkzoekend op LinkedIn of elders. Ze willen discretie. Dat vraagt dat ik als jobhunter mij volledig inzet voor de belangen van die kandidaat, vanuit mijn kennis van zijn expertise en zijn wensen qua werkomgeving. Verder maak ik gebruik van Jobfeed en het klantenbestand van e-people als bron van recente vacatures waar een kandidaat goed op matcht.”

ZP-AssistZP-Assist – ‘Iedere zelfstandige professional zijn eigen impresario’
Vanuit hetzelfde idee werkt ZP-Assist, maar dan op projectbasis en met een vaste, transparante fee.

ZP-Assist is een spin-off van FastFlex. De organisatie werkt uitsluitend met personal consultants, die zelfstandig professionals ontzorgen en ondersteunen in het vinden van opdrachten en opdrachtgevers.

Ontzorgen van professionals

Het impresariomodel of het personal consultant concept is gericht op hoogopgeleide zelfstandigen.
Zij werken dedicated aan een project of een opdracht en zijn bereid te betalen voor de consultant die voor hen een volgend project traceert en scoort.

“Wij geloven dat de macht bij de zelfstandige professional moet liggen en niet bij bemiddelingsbureaus of inhurende organisaties. Daarom stellen onze personal consultants de zelfstandige professional centraal en handelen altijd uit zijn naam. Wij gaan voor ontzorging op maat waarbij acquisitie en netwerken vaak centraal staan. Al onze dienstverlening is op basis van no cure no pay.”

Er wordt gewerkt met een menukaart voor dienstverlening. Het tarief is circa 3 tot 5% van de fee die de zelfstandige professional verdient per maand. Traditioneel is een tarief van 13% gebruikelijk bij intermediairs.

 

niels huismans“De zp’ers hebben onze hulp bij acquisitie hard nodig”, zegt Niels Huismans. “De klacht van zp’ers over bemiddelingsbureaus is dat ze veel te weinig communiceren en geen terugkoppeling geven over de reden waarom een opdracht niet is gegund. Bij ZP-Assist pakken we dat anders aan.

Transparantie in de tarieven wordt daarnaast heel belangrijk gevonden. ZP-Assist begint daarom met een vast tarief van 500,- euro per maand in het eerste jaar. Daarna daalt het tarief naar 350,- euro per maand.
De personal consultants zijn commerciële recruiters met verstand van hr. Er wordt gewerkt vanuit het idee van zelfsturende netwerken en communities. Individuele professionals creëren hun eigen netwerk en kunnen elkaar ook opdrachten of kandidaten toespelen, wat wordt beloond met een bonus.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Dit artikel verscheen eerder op Flexnieuws.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *