Mijn voorspellingen voor 2011

Glazen-BolMijn jaarlijkse voorspellingen voor de arbeidsmarkt en recruitment beginnen al een traditie te worden. Als oudere man hecht ik daar nu eenmaal aan. Dit is wat ik vorig jaar voorspelde. Aan jullie om mij te fileren daar waar ik volledig naast de pot gepist, dan wel te vroeg gepiekt heb. Ik ga me concentreren op 2011. Inmiddels is elders in recruitmentland natuurlijk ook al de voorspellingspleuris uitgebroken. Marc Drees is, lui als ie is, zijn voorspellingen weer aan het crowdsourcen. En wordt daarna ook nog lui door alleen maar te zeggen hoe hij vindt dat het zou moeten zijn. Vooruit in deel 1 heeft hij ook nog een beetje research zitten. Alexander Crepin probeert hem de loef af te snijden en Bas van de Haterd is er zoals altijd als de kippen bij. Is er nog wel een trend voor mij over?
Ik hoop het van harte, maar zal me proberen te concentreren op de zaken die ik nog mis in de voorspellingen van genoemde heren (waarom zijn er eigenlijk geen voorspellende dames, die hebben daar een traditie in hoog te houden). Ik probeer daarbij een brug te slaan tussen macro-trends en bewegingen op de arbeidsmarkt en binnen recruitmentland.

1. Grillige economie

Ik denk dat mijn belangrijkste voorspelling de onvoorspelbaarheid van de economie wordt. Ik denk dat dwars door alle landen, branches, seizoensinvloeden etc. er een ontwikkeling komt dat het nagenoeg onmogelijk wordt om te voorspellen welk bedrijf, product of dienst een (blijvend) succes wordt en dat als gevolg daarvan de levenscyclus van producten, diensten en zelfs complete bedrijven en branches steeds verder bekort wordt. Dat geldt als gevolg daarvan ook voor het dienstverband, wat steeds meer richting flexibel en ZZP zal gaan. Succes zal meer en meer afhangen van het aanpassingsvermogen van organisaties en individuen. Ook in de evolutie hebben niet de grootste of sterkste dieren overleefd, maar degenen die zich het beste konden aanpassen aan de omstandigheden.

2. Toename arbeidsmigratie binnen de EU

Als gevolg van de krimpende economieën in een aantal Euro landen met grote schuldenposities zullen er arbeidsmigranten komen uit EU-landen zoals Ierland, Spanje, Portugal en Griekenland. Landen waarvan we dat al een tijd niet meer gewend waren. Dat betekent dat de concurrentie op de arbeidsmarkt toe zal nemen voor bepaalde beroepsgroepen die in die landen goed vertegenwoordigd zijn.

3. Destructieve invloed regeringsbeleid op economisch herstel

Ik denk dat het bezuinigingsbeleid van het huidige rechtse minderheidskabinet zulke negatieve gevolgen heeft voor de koopkracht en de arbeidsmarktpositie van de ambtenaren en de anderen die daarvan direct afhankelijk zijn, dat Nederland zichzelf in 2011 de double dip in gaat jagen, tenzij men op tijd tot inkeer komt. Maar ik ben bang dat de heren het herstel in de kiem gaan smoren.

4. BRIC trend

De machtsverschuiving naar de BRIC-landen zet sterk door – alhoewel ik denk dat Rusland een behoorlijk toontje lager zal zingen dan de andere drie – met als gevolg dat professionals die ervaring hebben met, kennis hebben van of de taal spreken van die landen erg gevraagd zullen gaan worden. Dus ga maar alvast werken aan je Portugees, Hindi en Chinees. Het zal niet lang meer duren totdat er meer studenten uit het traditionele westen in die landen gaan studeren – en oh help, misschien wel blijven – dan omgekeerd. Zij zullen de grote concerns uit die landen gaan helpen nog sneller economische invloed te krijgen in het westen dan nu al het geval is (kijk maar eens naar de auto-industrie). En dat terwijl ze al veel meer hoger opgeleiden hebben dan wij hier….

5. Internationalisatie en regionalisatie van de arbeidsmarkt

Door bovengenoemde trends zal de arbeidsmarkt internationaliseren doordat er meer Nederlanders in het buitenland gaan werken en er meer arbeidsmigranten uit de EU hierheen komen, vanwege de lagere drempel en onze relatief goede positie. Maar tegelijk zal er ook een verdere regionalisatie plaatsvinden, omdat mensen het woon-werkverkeer zo zat worden en de globalisering zo complex vinden dat ze zich “op gaan sluiten” in de veilige cocoon van hun eigen leefomgeving. Tegelijkertijd zal er een groep “nieuwe kenniswerkers” ontstaan, die onder invloed van technologie zoveel remote kan werken, dat er weer een vrije keuze voor wonen gaat ontstaan en er een trek terug naar het “veilige en rustige” platteland met een verdere afname van het aantal hoger opgeleiden in stedelijke gebieden tot gevolg. Wat de gevolgen daarvan zijn laat zich raden.

6. Informatievrijheid leidt tot probleem kennisintensieve bedrijven en vakgebieden

WikiLeaks toont maar weer eens aan dat het geheim houden of afschermen van informatie in het huidige internettijdperk eigenlijk een onmogelijkheid is geworden. Bedrijven en beroepsgroepen die hun inkomensmodellen baseren op het bezitten van kennis (denk bijvoorbeeld aan advocaten, notarissen, accountants, maar ook uitgevers) zullen dus steeds meer in het nauw komen, doordat de gebruikers van die kennis steeds beter in staat zullen zijn zelf die kennis te vergaren en te delen dan dat ze afhankelijk zijn van een unieke bron, waarvoor ze moeten betalen. Als gevolg daarvan zullen functies die kennis en informatie helpen zoeken, vinden, interpreteren, verwerken en standaardiseren wel sterk gaan opkomen.

7. Sociale media als olie in de machine

Sociale media zullen de katalysator worden van een groot deel van de bovenstaande trends doordat ze veel ontwikkelingen versnellen en zaken transparant maken. De Spanjaard zal veel sneller een nieuwe baan in Nederland vinden door gebruik te maken van social media dan dat hij dat vroeger kon. Hoe lang zal het nog duren voordat we tegen elkaar kunnen praten in onze eigen taal, omdat bijvoorbeeld Twitter de tweets automatisch vertaald. Tegelijkertijd voorspel ik een social media moeheid op platform niveau (geen normaal mens kan zonder technische hulp op meer dan drie platformen actief zijn). Multi-platformtools als Tweetdeck, Hootsuite worden de standaard om met social media te gaan werken. Maar ze moeten nog wel veel beter worden, zodat je als gebruiker elk willekeurig platform kunt aansluiten gebaseerd op open standaarden.

8. Recruitment trends

Door de openheid van informatie zal kandidaat-eigendom, waar veel bureaus zich op beroepen, een achterhaald fenomeen worden. De recruiter wordt de community manager van (een niche op) de arbeidsmarkt die de informatie weet te filteren, verwerken en interpreteren. Het eigenlijke recruiten zal gedaan worden door vakcollega’s via social media die daar ook gewoon door hun werkgever voor betaald gaan worden. Het wordt een normaal onderdeel van je werk. Door de flexibilisering en eerder genoemde onvoorspelbaarheid zullen professionals ook steeds vaker zich in los-vastverbanden of netwerkorganisaties gaan verplaatsen op de markt en projecten gaan oppakken binnen organisaties of als zelfstandige unit voor de duur van het “product”.

Zo, dat is mijn bijdrage aan het geheel der voorspellingen, shoot! Maak er een mooi jaar van in 2011.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] als community manager Bas Westland (emploIT) voorziet grote veranderingen in het recruitmentvak. “De recruiter wordt de community manager […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *