Nomineer NU jouw kandidaat / Nominate your candidate NOW #MIR2017

Nomineer NU jouw kandidaat / Nominate your candidate NOW #MIR2017

Nomineer NU jouw kandidaat / Nominate your candidate NOW #MIR2017

(Don’t speak or read Dutch? No panic, just scroll down for the English version)

Update dinsdag 19 december 14:27. Inmiddels zijn er 17 nominaties binnen en is er wederom BELANGRIJK nieuws. Kijk hiervoor onder de lijst met genomineerden!

Randy Patist, Interimmer bij KPN, genomineerd door Pietro Perra in de categorie Interim
Tamara Rood, CBS genomineerd in de categorie Corporate door haar vakbroeders Matthijs van der Linden (CAK) en Patrick Boonstra (a.i. CBS)

Rebecca Belknap, Payconiq, genomineerd door MIR 2014 Rob van Elburg voor Corporate
Jocelyn Pieterse, Publicis One,  genomineerd door Silvie van Steensel voor Corporate
Caspar Kipp, Personato, genomineerd door MIR 2016 Joris van den Beuken in de categorie Agency
Bram Jacobs, Personato, genomineerd door MIR 2016 Joris van den Beuken in de categorie Talent
Jolien Heijnen, BAM, is genomineerd in de categorie Talent door haar collega en MIR 2016 in de categorie Corporate Sanne van Vliet
Ingrid Bredius, QRC is genomineerd door, het is bijna een traditie, Cees Bakker van het Sollicitatielab
Elisa Luijken, Seven Stars, is genomineerd voor de categorie Talent door haar collega Niels Moelard
Koen van Zelst, Comaen, is genomineerd in de categorie Agency door zijn collega Stefan Schriek
John Meijdam, Arup Nederland, is genomineerd in de categorie Agency door Han Streithorst Projectmanager bij Geldservice Nederland
Alcides de Graca, Shell (a.i.) is genomineerd in de categorie Interim door Kamal el Basri, recruitment marketeer bij Stedin
Daphne Admiraal, ITDS is genomineerd in de categorie Corporate door haar collega Claire Willekens
Pacco Ammann, Cognizant, is genomineerd in de categorie Corporate door zijn collega Harald Agterhuis
Nir Herscovitch, eveneens Cognizant, is genomineerd in de categorie Corporate door zijn collega Bianca Sluiter.
– Kimberley Pérukel, AFF Recruitment, is genomineerd in de categorie Agency door Timo de Smet van KLV Professional Match.
Patrick Kinders, is last minute nog genomineerd in de categorie Agency door Ronald Renes, CIO van Van Oord.

– BELANGRIJK NIEUWS –
Om de genomineerden voldoende tijd te geven om hun video vragen goed te beantwoorden, hebben we besloten de sluitingstermijn voor het inzetten van de video antwoorden te verlengen tot en met maandag 8 januari 2018. Alle genomineerden hebben inmiddels een uitnodiging gehad om de vragen te gaan beantwoorden. De jury komt 9 januari bij elkaar. Dan moet het wel echt klaar zijn, wil je als genomineerde voor de juryprijs meedoen.
Vanaf 20 december gaan we wel het stemformulier met alle genomineerden publiceren. Je kunt dus pas vanaf 20 december stemmen op jouw favoriete recruiter, met of zonder video-antwoorden. Vanaf dat moment kan er niet meer genomineerd worden, alleen nog gestemd.

Dit jaar wordt voor de tweede keer tijdens het Recruitment Tech Event – #RTE17 – op donderdag 23 november in de Fabrique te Utrecht, de nominatie voor de “Meest Invloedrijke Recruiter” gestart. Wie gaat de opvolger worden van Joris van den Beuken, #MIR2016? En wie gaat de opvolger van Sanne van Vliet worden in de categorie Corporate? Wie de opvolger van Burak Öktem in de categorie Interim? En wie wordt het nieuwe talent van 2017, een titel die vorig jaar ging naar Madelon Blokker van YoungCapital. Vooral nu we het dit jaar héél anders gaan doen. Denk vooral VIDEO. Klik snel door om uit te vinden wat we dit jaar gaan doen.

Ook dit jaar scheiden we de nominaties van de verkiezing. De verkiezing starten we traditioneel pas aan het eind van het jaar, 20 december. We gebruiken SurveyMonkey als een tool om kandidaten te nomineren en vanaf 20 december ook om te stemmen.

Maar wat gaat er veranderen? Twee dingen!

Introductie Vakjury
Dit jaar introduceren we naast de publieksprijs een vakjuryprijs. Welke 4 toppers hebben we bereid gevonden om in deze jury plaats te nemen?
Gusta Timmermans, voorzitter Recruiters United
Marco Hendrikse, hoofdredacteur PW
Ronald van Driel, docent Recruitment aan de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie

Maar wie is dan nummer 4? In de afgelopen week hebben we een verkiezing gehouden onder de 29 (categorie)winnaars van de afgelopen 8 jaar (2009-2006). En zij hebben uit hun midden gekozen…..Olfertjan Niemeijer managing consultant van Independent Recruiters. Hij zal dus het vierde jurylid worden.

Videovragen voor genomineerden
De tweede verandering is dat we alle genomineerden gaan vragen de onderstaande vijf vragen op video te beantwoorden met behulp van het videointerviewplatform van Cammio.

Waarom? Om twee redenen.
Omdat iedereen dan mee kan doen. En niet alleen de recruiters die een grote backoffice hebben, die voor hen een dikke case kunnen uitwerken.
En omdat alle genomineerden dan hun kwaliteit kunnen laten zien tijdens de verkiezing en niet alleen de winnaars na afloop aan de Ronde Tafel.
De antwoorden op video worden zowel aan het publiek als aan de jury ter beschikking gesteld. Op basis daarvan zullen de (categorie)winnaars worden gekozen.

Wat zijn die vijf vragen?
1. Wat is je grootste recruitment-succes van het afgelopen jaar geweest?
2. Wat is je belangrijkste recruitment-innovatie van het afgelopen jaar geweest?
3. Wat heb je het afgelopen jaar gedaan om bij te blijven in het vak?
4. Hoe heb jij je kennis over het vak het afgelopen jaar binnen en buiten je bedrijf gedeeld?
5. Wat is volgens jou de belangrijkste recruitment trend voor 2018?

En nu nomineren!
Hoe? Door in onze SurveyMonkey de nominatie van jouw recruitmentheld(in) in te voeren. Dat kan op twee manieren. Klik op de cartoon bovenaan het artikel of scroll naar beneden waar de enquête is ge-embed. LET OP: Vermeld de voor- en achternaam, het LinkedIn profiel, de categorie waarvoor je de recruiter nomineert (corporate, agency, interim of talent), maar ook je motivatie. Uiteraard vermeld je ook jouw volledige naam, functie, werkgever en een link naar je professionele profiel, want je staat voor je nominatie. Scroll door, want het zijn vier (4!) vragen! Let op, het is dus GEEN stem, maar een nominatie. Stemmen kan vanaf 20 december. Via deze link kun je real time de genomineerden checken en kijken of jouw kandidaat er al tussen staat. We zullen regelmatig de lijst met genomineerden bijwerken in het artikel, zodat je niet dubbel hoeft te nomineren. De nominatie stopt op het moment dat de verkiezing start. Dus nomineer vóór 20 december!

The English Version

This year the election for the Most Influential Recruiter of 2017 (#MIR2017) will be kicked off again during the Recruitment Tech Event – #RTE17 – at the Fabrique in Utrecht on November 23rd. Who will be the successor of Joris van den Beuken, #MIR2016? And who will be the successor of Sanne van Vliet, the Most Influential Corporate Recruiter of 2016? Who the successor of Burak Öktem in the Interim category? And who will be the new recruitment Talent of 2017, a title which was concurred by Madelon Blokker last year. Especially because we’re going to do things very different this year. Think VIDEO. Scroll down quickly to see what has changed and to nominate your candidate.

Also this year, we have separated the nomination and the election process. The election traditionally starts at the end of the year, this year December 20th. We use SurveyMonkey as a tool to nominate candidates. And as of December 20th also as a tool to vote.

But what is going to change? Two things!

Introduction of a professional jury
Next to a price by the general public we will introduce a jury price. Which 4 giants in our profession have we found to be part of our jury?

Gusta Timmermans, chairwoman Recruiters United
Marco Hendrikse, chief editor PW
Ronald van Driel, Recruitment teacher at the Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie

But who is number 4? In the past week we have held an election among the 29 (category)winners of the last 8 years of the election. Together they have elected …..Olfertjan Niemeijer managing consultant at Independent Recruiters to represent them in the jury.

Videoquestions for the nominees
The second change is that all nominees will have to answer the five questions below using the videointerview platform of Cammio.

Why? For two very good reasons.
Because everybody will be able to participate that way. And not only recruiters who have a large backoffice that can help them to prepare a case.

And it allows all nominees to shine with their expertise during the election and not only the winners at the Round Table after the election.
The video answers will be shared with the general public and with the professional jury. The (category)winners will be selected for both prices based on the same information.

What are the five questions?
1. What do you consider your biggest recruitment success of 2017?
2. What is the most significant recruitment innovation you have introduced in the past year?
3. What have you done to keep up to speed professionally in the past year?
4. How did you share your recruitment knowledge in and outside your organisation in 2017?
5. What do you consider the most importnat recruitment trend for  2018?

And now nominate!
How? By nominating your recruitment hero(in) in our SurveyMonkey survey. That can be done two ways. Click on the cartoon on top of this article or scroll down to the embedded version. NOTE: Please supply us with the first and last name of your nominee, his or her LinkedIn profile, the category in which your nominee is nominated (Agency, Corporate, Interim or Talent), but also your pitch for your nominee. Of course you back your candidate fully by mentioning your full name, your position, employer and a link to your public professional profile on LinkedIn or elsewhere. Scroll down in the questionnaire, there are 4 (four!) questions. Please note that a nomination is NOT a vote. Voting is possible as of December 20th. Through this link you can check the nominees real time and see if your candidate is already nominated or not. We will add the names of nominees to this blog post on a regular basis, in order to avoid double nominations. The nomination stops when the election starts. So nominate before December 20th!


Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] de start van de nominaties voor de verkiezing tot “Meest Invloedrijke Recruiter van 2017” op 23 november jl. tijdens het Recruitment Tech Event, zijn dit jaar  17 (!) kandidaten […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *