Nomineer NU jouw kandidaat / Nominate your candidate NOW #MIR2018

Nomineer NU jouw kandidaat / Nominate your candidate NOW #MIR2018

Nomineer NU jouw kandidaat / Nominate your candidate NOW #MIR2018

(Don’t speak or read Dutch? No panic, just scroll down for the English version)

LET OP: De nominatieperiode is geëindigd op 20 december middernacht. Je kunt niemand meer nomineren. Stemmen kan uiteraard wel nog hier.

Dit jaar werd voor de derde keer tijdens het Recruitment Tech Event – #RTE18 – op donderdag 22 november in de Fabrique te Utrecht, de nominatie voor de “Meest Invloedrijke Recruiter” gestart. En we hebben een jubileum, want dit is de 10e editie alweer!

Wie gaat in 2018 de opvolger worden van Tamara Rood, #MIR2017? En wie gaat de opvolger van Caspar Kipp worden, publiekswinnaar in 2017 en winnaar in de categorie Agency? Wie de opvolger van Alcides da Graca in de categorie Interim? En wie wordt het nieuwe talent van 2017, een titel die vorig jaar dubbel (publiek én jury) ging naar Jolien Heijnen van BAM. We blijven de lijn met video-vragen aan de genomineerden doorzetten, maar we gaan ze wel een beetje helpen. Hoe? Klik snel door om uit te vinden wat we dit jaar gaan doen.

Update 20 december 20:37: Inmiddels zijn er 41 nominaties binnen: Charlie Windhorst (Mirabeau), Koen Olmer (KvK), Peter Roomer (RRecruitment), Reggie Ebbe (Coolblue), Ruben Haas (Qoore Recruitment), Silvie Forger – van Steensel (Stedin), Stijn Koehler (PHIND), Teddy Dimitrova (Scale Force Talent), Milou van Regteren (Independent Recruiters), Jessica van der Meer (KPN IT Consulting), Nienke Schepers (Deloitte/We Find Talent), Bryan Peereboom en Sara Piets (beide Wortell), Sven Zegers en Michelle Thijssen (beide Personato), Lina Kucinskaite (WeAreKeen), Falko Hage (Rijksoverheid/TalentMapper), Coco van der Veer (TempoTeam), Nazanin Sharif (Strukton Rail), Sylvia Wools (Achmea), Ivo Bremer (BAM Infra) en Bob Kolstein (BAM Bouw en Vastgoed), Mark van der Heijden en Rachid el Bakuri (beiden Hunter Recruitment), Tessa de Jong (FYGI), Stefanie Broek (Voort), Guy Beuvery (Recruit by Crowd), Ana Vera Baeza (Evean/Talentsourcer), Pia de Wijer (Hofstad Search), Geert de Bruijne (Jij-Techniek Uitzendbureau), Monique de Jong (Monique de Jong Recruitment), Jamie van Raaij (Yacht), Stéphanie Springer-Hendriksen en Cynthia Wassens (beiden YER), John Meijdam (Arup), Lente Luna Leenders (Recruit4.work), Afke Lammers (EN HR/Miele), Adriaan van der Heijden (Eriks), Ingrid Bredius (QRC), Linsey Sterk (Alliander) en Martijn Smit (Transdev/Adver Online)

Ook dit jaar scheiden we de nominaties van de verkiezing. De verkiezing starten we traditioneel pas aan het eind van het jaar, 21 december. We gebruiken SurveyMonkey als een tool om kandidaten te nomineren en vanaf 21 december ook om te stemmen.

Maar er gaat ook wat veranderen? Drie dingen!

1. Uitbreiding en wisseling van de wacht in de Vakjury
Dit jaar wordt de jury uitgebreid met Ellen van Hierden, directeur van de Academy for Recruitment en Artra, waardoor naast de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie nu een tweede opleidingsinstituut uit de branche is vertegenwoordigd.
Als vertegenwoordiger van de winnaars van de prijs volgt Tamara Rood (winnaar van 2017) dit jaar Olfertjan Niemeijer op in de jury. Dank Olfertjan! Hieronder deelt Tamara haar ervaringen en tips voor de genomineerden van dit jaar.

De vakjury zal dit jaar naast deze newbees bestaan uit:
Gusta Timmermans, voorzitter Recruiters United
Marco Hendrikse, Head of Content bij GITP en voormalig Hoofdredacteur PW
Ronald van Driel, docent Recruitment aan de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie

2. Videotraining voor de genomineerden
Een leerpunt van 2017 is dat een goede recruiter nog geen goede videoproducer is. Daar gaan we wat aan doen. Met onze partner Cammio, het videoplatform waarop de genomineerden de vijf vragen van de jury mogen beantwoorden, wordt er een training verzorgd voor alle genomineerden. Zodat iedereen op inhoud én vorm kan gaan overtuigen.

Waarom hadden we ook al weer voor video gekozen? Om twee redenen.
1. Omdat iedereen dan mee kan doen. En niet alleen de recruiters die een grote backoffice hebben, die voor hen een dikke case kunnen uitwerken.
2. En omdat alle genomineerden dan hun kwaliteit kunnen laten zien tijdens de verkiezing en niet alleen de winnaars na afloop aan de Ronde Tafel.
De antwoorden op video worden zowel aan het publiek als aan de jury ter beschikking gesteld. Op basis daarvan zullen de (categorie)winnaars worden gekozen.

Wat zijn die vijf vragen ook al weer?
1. Wat is je grootste recruitment-succes van het afgelopen jaar geweest?
2. Wat is je belangrijkste recruitment-innovatie van het afgelopen jaar geweest?
3. Wat heb je het afgelopen jaar gedaan om bij te blijven in het vak?
4. Hoe heb jij je kennis over het vak het afgelopen jaar binnen en buiten je bedrijf gedeeld?
5. Wat is volgens jou de belangrijkste recruitment trend voor 2019?

3. De timing
Ook een leerpunt van 2017. Genomineerden zitten vaak in een eindejaarsspurt en hebben ff rust nodig om hun video’s goed op te nemen. Daarom kunnen ze dat nu tot en met het weekend voor de bekendmaking. Dus tot en met zondag 13 januari. Eerder is natuurlijk slimmer, want dan heb je meer kans op stemmen. De jurybijeenkomst is daarmee ook verplaatst naar donderdag 17 januari en de bekendmaking naar vrijdag 18 januari

En nu nomineren!
Hoe? Door in onze SurveyMonkey enquête de nominatie van jouw recruitmentheld(in) in te voeren. Dat kan door op de grote groene button boven of onder dit artikel te klikken. Die brengt je direct naar de enquête op SurveyMonkey.

LET OP
 Vermeld de volgende gegevens over de genomineerde en jezelf om je nominatie geldig te maken:
– de voor- en achternaam van de recruiter,
– zijn of haar LinkedIn profiel,
– de categorie waarvoor je de recruiter nomineert (corporate, agency, interim of talent),
– maar ook je motivatie,
– uiteraard vermeld je ook jouw volledige naam, functie, werkgever en een link naar je professionele profiel, want je staat voor je nominatie.

Scroll door, want het zijn vier (4!) vragen! Let op, het is dus GEEN stem, maar een nominatie. Stemmen kan pas vanaf 21 december. Via deze link kun je real time de genomineerden checken en kijken of jouw kandidaat er al tussen staat. We zullen regelmatig de lijst met genomineerden bijwerken in het artikel, zodat je niet dubbel hoeft te nomineren. De nominatie stopt op het moment dat de verkiezing start. Dus nomineer vóór 21 december!

The English Version

This year the election for the Most Influential Recruiter of 2018 (#MIR2018) will be kicked off again during the Recruitment Tech Event – #RTE18 – at the Fabrique in Utrecht on November 22nd. And this is the 10th anniversary edition!

Who will be the successor of Tamara Rood, #MIR2017? And who will be the successor of Caspar Kipp, the Most Influential Agency Recruiter of 2017 and winner of the public vote? Who the successor of Alcides da Graca in the Interim category? And who will be the new recruitment Talent of 2018, a title which was concurred (both jury and public) by Jolien Heijnen of BAM. We will continue the video-questions for the nominees, but we will also assist them a little bit more on that front. How? Scroll down to find out.

Also this year, we have separated the nomination and the election process. The election traditionally starts at the end of the year, this year December 21st. We use SurveyMonkey as a tool to nominate candidates. And as of December 21th also as a tool to vote.

But a few things are going to change? Three things!

1. Addition and change in our professional jury
This year the jury will have an additional member with Ellen van Hierden, Managing Director of the Academy for Recruitment and Artra. So this year two recruitment education players will be represented since Ronald van Driel represents the Academie voor Arbeidsmartkcommunicatie.
As a representative of the previous winners Tamara Rood – last year’s winner – will be added to the jury. She will replace Olfertjan Niemeijer, thanks Olfertjan!

Besides the newbees we have three other  giants in our profession as jury members?

Gusta Timmermans, chairwoman Recruiters United
Marco Hendrikse, Head of Content at GITP and former chief editor PW
Ronald van Driel, Recruitment teacher at the Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie

2. Videotraining for our nominees
One lesson learned from last year’s edition. A good recruiter is not the same as a good video producer. So we’re going to work on that. Together with our partner Cammio, the videointerviewplatform we use, we will organise a workshop for the nominees. That way they can convince on content ánd presentation.

So why did we video questions again instead of a written case? For two very good reasons.
1. Because everybody will be able to participate that way. And not only recruiters who have a large backoffice that can help them to prepare a case.

2. And it allows all nominees to shine with their expertise during the election and not only the winners at the Round Table after the election.
The video answers will be shared with the general public and with the professional jury. The (category)winners will be selected for both prices based on the same information.

What are the five questions again?
1. What do you consider your biggest recruitment success of 2018?
2. What is the most significant recruitment innovation you have introduced in the past year?
3. What have you done to keep up to speed professionally in the past year?
4. How did you share your recruitment knowledge in and outside your organisation in 2018?
5. What do you consider the most importnat recruitment trend for  2019?

3. Timing has changed

Another thing we learned last year. Nominees are often trapped in an end of year work rush. They need some time to record their video answers well. That’s why we decided that can send in their video’s up to and including the last weekend before the jury meets. So, until January 13th 2019. Faster is of course smarter, because it will attract more public votes. The jury meeting has been planned for Thursday January 17th. The announcement of the winners will be Friday January 18th.

And now nominate!
How? By nominating your recruitment hero(in) in our SurveyMonkey survey. That can be done by clicking the blue nominate button on the top or bottom of this post.

NOTE: Please supply us with:
– the first and last name of your nominee,
– his or her LinkedIn profile,
– the category in which your nominee is nominated (Agency, Corporate, Interim or Talent),
– but also your pitch for your nominee.
– Of course you back your candidate fully by mentioning your full name, your position, employer and a link to your public professional profile on LinkedIn or elsewhere.

Scroll down in the questionnaire, there are 4 (four!) questions. Please note that a nomination is NOT a vote. Voting is possible as of December 21st. Through this link you can check the nominees real time and see if your candidate is already nominated or not. We will add the names of nominees to this blog post on a regular basis, in order to avoid double nominations. The nomination stops when the election starts. So nominate before December 21st!


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *