coaching

Iemand ontslaan soms ook gewoon een te makkelijke weg

Ontslagbrief (credits: stock.xchng)Door de economische crisis zijn sommige dingen momenteel minder vanzelsprekend. Financiële druk op de organisatie noodzaakt zaken te heroverwegen. Ook de medewerkers worden eerder onder de loep genomen. Dit regelmatig met ontslag tot gevolg om kosten te besparen. Deze week had ik tijdens zo’n gesprek echter het gevoel dat dit regelmatig wellicht niet de juiste weg is.
Lees meer