ethiek

Met name slecht nieuws verdient aandacht

slecht nieuws1Veel gehoorde klacht over werving & selectie professionals is “Als na de intake bij de recruiter de klant de kandidaat niet wilt spreken is de kandidaat niet meer interessant en hoort de deze niets meer van het bureau.” Overigens is mijn ervaring dat er ook een flinke categorie kandidaten is die dat gebrek aan communicatie ook naar de recruiter toepast als er zich ineens een leukere vacature aanbied. Lees meer

Contradictio in terminis: recruitment en ethiek deel 2

ethiekIn mijn vorige blog heb ik getracht uit te leggen dat het mijns inziens heel belangrijk is een ander te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Klinkt eenvoudig maar onder tijdsdruk blijkt dat vaak anders.
Waarom zou je de kandidaat die toch niet voldoet aan het profiel daarover uitleg geven als je nog 100 andere dingen op je lijstje hebt? Nou omdat als je zelf die kandidaat zou zijn daar prijs op zou stellen!

Lees meer

Contradictio in terminis; recruitment en ethiek.

Uit veel gesprekken met opdrachtgevers en kandidaten lijkt de combinatie ethiek en recruitment bijna per definitie een tegenstelling. Voordat ik zelf recruiter als professie aannam zat ik met enige regelmaat “aan de andere kant van de tafel”. Lees meer