recruitment

Van twee kanten – Benader je een kandidaat op zijn werk?

images (1)Er is al heel wat geblogd over de implicaties van de nieuwe wetgeving over spam per 1 oktober jl. voor het headhuntersvak. Maar afgezien van de juridische implicaties (je moet het “bel me niet register” checken, mensen moeten expliciet toestemming hebben gegeven),  is het interessant om dit van de kant van de kandidaat en de headhunter te belichten. Ik begeef me op glad ijs, maar daar is het ook wel het jaargetijde voor niet waar. Lees meer

Contradictio in terminis: recruitment en ethiek deel 2

ethiekIn mijn vorige blog heb ik getracht uit te leggen dat het mijns inziens heel belangrijk is een ander te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Klinkt eenvoudig maar onder tijdsdruk blijkt dat vaak anders.
Waarom zou je de kandidaat die toch niet voldoet aan het profiel daarover uitleg geven als je nog 100 andere dingen op je lijstje hebt? Nou omdat als je zelf die kandidaat zou zijn daar prijs op zou stellen!

Lees meer

Contradictio in terminis; recruitment en ethiek.

Uit veel gesprekken met opdrachtgevers en kandidaten lijkt de combinatie ethiek en recruitment bijna per definitie een tegenstelling. Voordat ik zelf recruiter als professie aannam zat ik met enige regelmaat “aan de andere kant van de tafel”. Lees meer