The Second Machine Age

The Second Machine Age

The Second Machine AgeZiet alleen Minister Asscher banen verdwijnen door automatisering en robots?

De media staan er de laatste dagen bol van; er gaan in de naaste toekomst veel, zelfs heel veel, banen verdwijnen a.g.v. de inzet van verregaande automatisering en robots. De reacties verschillen van ongeloof tot verontwaardiging. Terwijl er reeds jaren rapporten bekend zijn van consultancybedrijven zoals bv. Price Waterhouse Coopers met berichten dat “de middenlaag” van de arbeidsmarkt het heel zwaar gaat krijgen.

Dit jaar is er een boek verschenen, The Second Machine Age geschreven door Brynjolfseson en McAfee. In dit boek wordt heel helder uitgelegd waarom technologische innovaties nu versneld ingevoerd gaan worden en wat dat voor gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt. De gevolgen voor de arbeidsmarkt zijn o.a.:

  1. Er zal altijd behoefte zijn aan hoogopgeleiden, kennis en gedreven professionals (engineers, software developers, analisten)
  2. Er zal altijd vraag blijven naar vakmensen (timmerman, tegelzetter, monteur etc.)

Werk dat verder overgenomen zal worden door geautomatiseerde oplossingen, waaronder robots, zijn voorspelbaar procesmatig werk en voorspelbare bewegingen. Dit heeft tot gevolg dat de trend, welke reeds ongeveer 15 jaren gaande is, dat de middenklasse het nog zwaarder zal gaan krijgen, zal doorzetten. Het is al enige tijd bekend dat MBO 2 en MBO 3 leerlingen het heel zwaar hebben op de arbeidsmarkt en het alleen nog maar zwaarder zullen gaan krijgen. Het is in de USA onderzocht dat de lonen in deze middenklasse sinds eind jaren ’90 niet meer zijn gestegen en zelfs soms ook in absolute zin zijn gedaald.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze jeugd en onze kinderen?
Wat dat betekent voor onze jeugd is op z’n Nederlands gezegd: “Ga ik vak leren of ga ik een HBO / WO opleiding te volgen!”.
Brynjolfseson en McAfee drukken het als volgt uit: “Zorg dat je een beroep kiest waarin je moet lezen, schrijven of de bewegingen aritmisch zijn.” Met andere woorden een beroep waarin de inbreng van een mens niet vervangen kan worden door een geautomatiseerde oplossing.

Welke werkeloosheid gaat dit voor gevolg hebben?
Wie dat weet mag het zeggen! De doemdenkers spreken over 3 mio werklozen. De, naar mijn mening, meer realistisch ingestelde mensen zeggen dat deze veranderingen weer nieuwe kansen bieden. Ik weet het antwoord ook niet, maar ik weet zeker dat alle “bedreigingen” zeker ook kansen vormen. Toen de stoommachine zijn intrede deed, verving deze vele arbeidskrachten, maar heeft het ons uiteindelijk heel veel voorspoed gebracht (zowel qua geld als betere arbeid).

Ik wens jullie allemaal een mooi beroep toe. En als jullie kinderen hebben, hoop ik dat jullie ze goed kunnen begeleiden naar een goede opleiding om hen zo voor te kunnen bereiden op een goede en gelukkige toekomst.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *